Urbariát Trebeľovce, Muľka, p.s. rok 2022 

1 Pozvanka VCS 2022 1.pdf

2 Sprava o cinnosti Vyboru za rok 2021 2.pdf

3 Vysledok hospodarenia 2021 a plan 2022 3.pdf

4 Sprava Dozornej rady 2021 4.pdf

5 Navrh na schvalenie úct uzavierky 2021 5.pdf

6 Navrh na uznesenie 2022 6.pdf

Zapisnica VCS 2022.pdf