Zariadenia obce

Obec Trebeľovce je zriaďovateľom :
Základná škola Trebeľovce, Trebeľovce 44
Riaditeľka: Mgr. Beáta Sabóová
Tel.047 4398736

 


Školský klub detí pri ZŠ , Trebeľovce 21
Vedúca: Mgr. Gabriela Beňušová
Tel. 047 4398736

 

Materská škola Trebeľovce, Trebeľovce 110
Riaditeľ: Eva Káková
Tel. 047 4398723

Školská jedáleň pri MŠ
Vedúca: Darina Szókontorová 047 4398723

 Kultúrny dom Trebeľovce
Správca: Marcela Gondová
Tel. 0905564379

 

Kultúrny dom Láza
Správca: Jolana Lapinová
Tel. 047 4399983

 

Kultúrny dom Muľka
Správca : Mária Giertlová
Tel. 0908969590

 

Dom smútku a cintorín Trebeľovce
Správca: Erika Illéšová
Tel.0907058030

 

Dom smútku a cintorín Láza
Správca: Otto Jančkár
Tel. 047 4399995

 

Dom smútku a cintorín Muľka
Správca: Mária Giertlová
Tel. 0908969590