Obec Trebeľovce

Aktuality


Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2017
 
P.č. Dátum Vyvážajú sa
1 9.1.2017 Kukanádoby
2 23.1.2017 Plastové vrecia
3 6.2.2017 Kukanádoby
4 20.2.2017 Plastové vrecia
5 6.3.2017 Kukanádoby
6 20.3.2017 Plastové vrecia
7 3.4.2017 Kukanádoby
8 17.4.2017* Plastové vrecia
9 1.5.2017* Kukanádoby
10 15.5.2017 Kukanádoby
11 29.5.2017 Plastové vrecia
12 12.6.2017 Kukanádoby
13 26.6.2017 Plastové vrecia
14 10.7.2017 Kukanádoby
15 24.7.2017 Plastové vrecia
16 7.8.2017 Kukanádoby
17 21.8.2017 Plastové vrecia
18 4.9.2017 Kukanádoby
19 18.9.2017 Plastové vrecia
20 2.10.2017 Kukanádoby
21 16.10.2017 Kukanádoby
22 30.10.2017 Plastové vrecia
23 13.11.2017 Kukanádoby
24 27.11.2017 Plastové vrecia
25 11.12.2017 Kukanádoby
26 25.12.2017* Plastové vrecia*
   * Termín bude upresnený
Predpokladaný vývoz 
v januári 2018
8.1.2018   Kukanádoby
22.1.2018   Plastové vrecia
 
  Štefan Šulek, starosta obce